GONG a TIBETSKÉ MÍSY

"Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, myslete v pojmech energie, frekvence, vibrace..." Citát, který je vkládán do úst Nikolu Teslovi. S gongem a tibetskými mísami nebudete potřebovat myslet, nebudete muset dělat vůbec nic. Prostě se do energie, frekvencí a vibrací přímo ponoříte. 

V budhistických klášterech se gongy používají při náboženských obřadech a při meditacích již po staletí. A na tibetské mísy se při meditacích hrálo dokonce už v polovině 3. tisíciletí př. n. l. Už tehdy sloužili i při léčení těla a mysli.

Není to tak dávno, kdy hrát na gong mohli jen "vyvolení", natož ho vlastnit. To si mohli dovolit jen králové nebo jiná "elita". V dnešním "západním" světě, ve kterém padají všechny dřívější bariéry, se nám naskýtá ohromná možnost - každý, kdo má zájem, může se spojit se zvukem tohoto mocného nástroje, jakým gong je. Gongy i tibetské mísy se dnes dostávají do popředí coby prostředky pro zvukovou terapii a léčení, tzv. Sound Healing.

Ať už jde o meditace s těmito nástroji, nebo tzv. zvukové lázně, to, co na nás působí a ovlivňuje nás, je jednak zvuk a jednak vibrace, které tyto kovové nástroje při rozeznění vytváří.

Vše ve Vesmíru vibruje. I naše buňky, naše těla. Také náš mozek pracuje na určité frekvenci. Jsme-li vystaveni vibracím gongu či mísy, ty přirozeně prostupují do celého našeho těla, do mozku, do buněk, a to nezůstává bez odezvy.

Zvuk gongu či tibetských mís vede naši mysl do stavu hluboké meditace či relaxace a ladí celou naši bytost, na všech jejích úrovních (mentální, emocionální, duševní i fyzické). Vede nás do našeho středu - k pozastavení se v neutrálním poli naší božské přítomnosti. V ní můžeme prožít vědomí toho, že jsme nikdy nebyli odděleni, můžeme prožít pocit Jednoty. Zde se rozpouští bloky, bariéry, zde se otevíráme sami sobě - životu v jeho síle, jemnosti i plnosti.

Zatímco gong je transformačním nástrojem s opravdu "silným a hutným" zvukem, tibetské mísy jsou jemné a konejšivé.

Na internetu najdete spoustu článků, v kterých se dočtete o celé řadě účinků, které vystavení se vibracím a zvukům gongu a tibetských míst přináší (zklidní - vypnou mysl, navozují meditativní stavy, rozvibrují buňky v těle, harmonizují různé procesy v těle - krevní tlak, lymfa, hormony, metabolismus..., regenerují nervovou soustavu atd.)

Dotek zvuku a vibrací gongu i mís je vždy jedinečný a i z tohoto důvodu jej slovy nelze vyjádřit. Lze jej pouze prožít.

Přeji vám krásnou cestu do Jednoty!

MŮJ GONG A TIBETSKÉ MÍSY

Používám symfonický gong Paiste o průměru 71 cm - menší z řady velkých gongů, tak akorát do mého prostoru 😊 . Tzv. symfonické gongy se vyznačují bohatým rozsahem vydávaných tónů (jiné gongy jsou např. laděny do konkrétních základních tónů). Ačkoli slovo "symfonický" evokuje hraní v orchestru, v tomto případě jde o něco jiného. Tento výraz je použit ve smyslu schopnosti těchto gongů sjednocovat harmonické zvuky. Jde o gongy schopné vytvářet zvuk v jeho dokonalé plnosti. I proto přináší zvuk tohoto gongu neobyčejně hluboký zážitek.

Všech pět tibetských misek o váze od 600 g do 2100 g jsou ručně tepané.

Tři z nich jsou vyrobeny v Indii na zakázku, přímo pro moji potřebu. Mísy stvořili členové rodiny Dawa - brahmáni, kteří se po svém odchodu z Tibetu usadili v klášteře Tawang v Indii, poblíž tibetské a bhútánské hranice. Tawang je největším klášterem v Indii a druhým největším na světě po paláci Potala v tibetské Lhase. Cimba Dawa je poslední nejstarší v rodu. Vykládá z numerologické mřížky a z Akáši, a na základě jeho výkladů vznikly v Tawangu i tyto mísy pro mne.

O původu zbylých dvou nemám informace (prostě se ke mně tak nějak dostaly 😊), snad jen tolik, že jedna z nich ke mně přešla z vlastnictví pana Františka Horvátha, průkopníka na poli "gongohraní" a "miskohraní" v ČR.

GONG  a TIBETSKÉ MÍSY JAKO SOUČÁST MASÁŽE

Při některých masážích, je-li tak dohodnuto, nebo to cítím jako vhodné, používám tibetské mísy, a to k závěrečné harmonizaci. Mísy používám buď v prostoru kolem těla, nebo přímo na těle (většinou na páteři).

Lze použít i vibrací a zvuku gongu, není to však vhodné pro každého, záleží na nastavení a momentálním rozpoložení masírovaného. 

Naproti tomu mísy jsou snad všemi vnímány velice dobře.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (SOUND HEALING) 

Klient při terapii leží na zemi na dece a je oblečen.

Používám buď gong i mísy, nebo jen mísy. Misky jsou umístěny v prostoru, nebo mohou být i přiloženy na tělo.

Při hře se zvuk drží po delší dobu na určité hladině vibrací a frekvencí, klient není vystaven zvukové vlně.

Délka trvání je podle aktuálního stavu a potřeb klienta. Může trvat 10 - 45 minut, je to velice individuální, a zpravidla je vhodné ji opakovat (např. 3 x 1 terapie týdně).

Terapie probíhají na masérně.

GONGOVÁ LÁZEŇ (ZVUKOVÁ KOUPEL)

INDIVIDUÁLNÍ nebo SKUPINOVÁ

Leží se na zemi na karimatkách, vhodné je přikrýt se dekou.

Začíná se hrou na gong, která je hlavním pilířem setkání. Na závěr zpravidla přijdou mísy,  jen krátce na doladění.

Na rozdíl od individuální terapie (Sound Healing), jsou účastníci vystaveni zvukové vlně. Je to "ohlušující", je to mocné a je to krásné.

Zpravidla se koná jako skupinová pro omezený počet osob, lze ji však absolvovat i individuálně.

Délka je cca 45 minut + 20-40* minut pro úvod, relaxaci a závěr. *dle typu (individuální/ skupinová) 

Individuální probíhá na masérně.

Skupinové setkání může probíhat na masérně nebo v prostorách objednatele (firmy, součást seminářů apod.)

Co ještě potřebujete vědět?!

KONTRAINDIKACE ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ:

Epilepsie - použití gongu se důrazně nedoporučuje! Účast na mnou pořádaných akcích, kde se hraje na gong, je proto pro epileptiky vyloučena.

Psychotické poruchy a stavy - účast na mnou pořádaných akcích, kde se hraje na gong, je vyloučena.

Těhotenství - vibrace a zvuk gongu jsou velmi silné. Na každou ženu a miminko budou působit různě. Miminka mají svůj vlastní "gong" - srdce matky 😊 Proto si každá nastávající maminka sama za sebe a svoje miminko rozhodne, zda se akce s gongem zúčastní. Sama nejlépe ví, zda to bude pro oba prospěšné či naopak. V případě účasti je velice doporučeníhodné o svém stavu informovat toho, kdo hru na gong vede, aby ji mohl tomuto přizpůsobit. Co se týká tibetských mís, miminka je zpravidla přímo milují 😊

CENA:

je uvedena v Ceníku.

Valérie Charvátová | Prostějov | Objednávky na tel. č. 608 120 231 

Upozornění: Narazíte-li na tomto webu na výrazy typu "léčení, terapie" apod., nejsou tyto myšleny v kontextu lékařské vědy. Nějak se přece  "domluvit" musíme 😊

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!