Podmínky pro poskytnutí služby péče o tělo od 3.5.2021 (aktualizováno)

01.05.2021

aktualizováno 2/5 ve 12:30 (bod 3 níže)

Milí zákazníci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývající z usnesení vlády ze dne 29.4.2021 č. 423 otevírám provozovnu pro pedikúru a masáže. Podmínky, za kterých mohu službu poskytnout upravuje toto mimořádné opatření a níže shrnuji ty nejdůležitější, které se týkají přímo vás, jakožto zákazníků.

Vstup do provozovny je povolen pouze zákazníkovi, který je bez klinických známek onemocnění COVID-19 a který při vstupu do provozovny splní alespoň jednu z následujících podmínek.

  1. Předloží k nahlédnutí certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, které dokládá, že od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvoudávkového schématu je rozhodující termín aplikace druhé dávky).
  2. Prokáže potvrzením, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (karanténa) a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  3. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.// Obdobně platí i pro OSVČ v režimu samotestování: Doloží kopii záznamu, který si vede o testování (stačí ofocené v mobilu).
  4. Prokáže potvrzením z odběrového místa nebo od lékaře, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.  
  5. Prokáže potvrzením z odběrového místa nebo od lékaře, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 
  6. (žáci a studenti) Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  7. Podstoupí při vstupu do provozovny preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Test si hradí zákazník sám. Buď si přinese svůj (originál zabalený), nebo má možnost odkoupit si ho ode mě za 90 Kč (test ze slin). Tuto variantu je nutné se mnou dohodnout při objednávání termínu!!

Věřím, že vás tato omezení neodradí od návštěvy a že si již brzy budete moci dopřát pedikúru anebo masáž, která vyladí nejen vaše tělo, ale i psychiku :-) 

Těším se na viděnou s vámi!

Vaše Valérie