Spoušťové body - Trigger Points (TrP)

K bolesti a dysfunkci svalů mohou přispívat tzv. spoušťové body (myofasciální trigger point, dříve také myogelóza). Jedná se o 2 - 6 mm velké uzlíky na snopci svalu, které jsou při stlačení bolestivé. Tyto uzlíky způsobují změnu lokálního svalového napětí. Jejich existence zapříčiňuje ztuhlost, oslabení a zmenšení rozsahu pohybu postiženého svalu. Mohou způsobovat i bolest na odlišném místě, než se nachází postižený sval. 

Správnou palpací lze takovýto bod najít a zvýšeným tlakem palce odstranit ("rozpustit"). Samotné ošetření TrP je sice bolestivé, ale přináší okamžitý efekt a úlevu.

Nejedná se tedy o masáž! Ošetření TrP provádím na uvolněných a prohřátých svalech, tedy pouze jako doplnění masáže (klasické, havajské)